ATLASUL
PROFESIILOR ȘI COMPETENȚELOR
ÎN DOMENIUL ÎNVERZIRII URBANE

De ce acest proiect?

În contextul încălzirii globale, conservării biodiversității și creșterii calității vieții, fenomenul înverzirii urbane a luat amploare în ultimii ani, devenind o prioritate la nivel internațional.

Guvernul României prin Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 susține înverzirea urbană, prin obiectivele de reducere a poluării aerului în orașe și comunități (ODD11), de a acționa împotriva schimbărilor climatice (ODD13), de a  contribui la conservarea biodiversității (ODD14), la sănătatea și bunăstarea cetățenilor (ODD3), și la o educație de calitate (ODD4) la toate nivelurile, inclusiv prin programe de formare profesională pe tot parcursul vieții. 

Fundatia Worldskills România, în contextul inițiativei Platforma Europeană de Înverzire Urbană, a identificat lipsa de claritate în ceea ce privește înțelegerea domeniului înverzirii urbane, calificările și programele de formare aferente. 

În acest context,  Departamentul de Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului și Fundația WorldSkills România au agreat ideea de a dezvolta un „Atlas al profesiilor și competențelor în domeniul înverzirii urbane”  care să răspundă nevoii de a identifica profesii și competențe în domeniul înverzirii urbane. Atlasul oferă o imagine mai clară asupra calificărilor existente și a modului în care standardele profesionale și de formare acoperă competențe specifice înverzirii urbane (biodiversitate, adaptare la schimbările climatice, bunăstare în mediul urban).

Ce ne dorim?

Vrem să creăm contextul necesar dezvoltării domeniului înverzirii urbane prin clarificarea situației actuale privind profesiile, competențele și programele de formare existente în domeniu și aducerea în discuție a necesității dezvoltării acestui domeniu.

Urmărim ca acest proiect să fie un pas înainte spre a construi împreună viitorul domeniului de înverzire urbană prin stabilirea calificărilor și competențele necesare, a unor standarde ocupaționale si de pregătire profesională, dezvoltare de curriculum și de programe relevante de formare în acest domeniu.

Punctual, prin această inițiativă urmărim să creștem gradul de conștientizare privind situația actuală a domeniului înverzirii urbane în România (inclusiv a calificărilor și competențelor pentru acest domeniu) și a necesității de a investi mai mult în acest domeniu, în rândul a cel puțin 50 de factori interesați, relevanți pentru acest domeniu. Mai mult de atât, ne dorim să extindem interesul și dorința de implicare în a defini viitorul calificărilor și competențelor necesare pentru susținerea dezvoltării domeniului înverzirii urbane în rândul a cel puțin 20 de persoane relevante din domeniu. Nu în ultimul rând, vrem să stârnim curiozitate și interes real pentru acest domeniu în rândul a cel puțin 500 de persoane.

Ce facem?

1. Cercetare privind calificările și competențele aferente domeniului înverzirii urbane în România – „Atlasul profesiilor și competențelor în domeniul înverzirii urbane”;

2. Organizarea unei conferințe internaționale de lansare a raportului de cercetare prin care să aducem în dezbatere necesitatea formării profesionale în domeniul înverzirii urbane. La conferință vor participa experți internaționali și reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai asociațiilor profesionale relevante și unor instituțiilor de învățământ.

Cine suntem?

Această inițiativă este realizată de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului în parteneriat cu Fundația WorldSkills România.

Rezultate

Realizarea unui raport de cercetare privind situația actuală a domeniului înverzirii urbane, calificărilor și competențelor în acest domeniu („Atlasul profesiilor și competențelor în domeniul înverzirii urbane”), care a inclus:

    • 17 documente analizate
    • 8 interviuri cu reprezentanți ai unor asociații profesionale relevante pentru înverzirea urbană

Conferința internațională de lansare a raportului de cercetareAtlasul Profesiilor și competențelor în domeniul înverzirii urbane”:

    • 16 experți români și 6 experți străini care au participat în calitate de vorbitori sau moderatori
    • 125 români și 19 străini care și-au arătat interesul pentru participarea la conferință
    • 1300 vizualizări ale conferinței

20 instituții relevante (22 persoane) care și-au exprimat interesul și dorința de implicare pentru a contribui în viitor la dezvoltarea domeniului înverzirii urbane, în mod special a calificărilor și competențelor relevante

Peste 2200 de reacții la comunicările în social media legate de raportul de cercetare și de conferința de lansare a acestuia