Rezultate

Realizarea unui raport de cercetare privind situația actuală a domeniului înverzirii urbane, calificărilor și competențelor în acest domeniu („Atlasul profesiilor și competențelor în domeniul înverzirii urbane”), care a inclus:

    • 17 documente analizate
    • 8 interviuri cu reprezentanți ai unor asociații profesionale relevante pentru înverzirea urbană

Conferința internațională de lansare a raportului de cercetareAtlasul Profesiilor și competențelor în domeniul înverzirii urbane”:

    • 16 experți români și 6 experți străini care au participat în calitate de vorbitori sau moderatori
    • 125 români și 19 străini care și-au arătat interesul pentru participarea la conferință
    • 1300 vizualizări ale conferinței

20 instituții relevante (22 persoane) care și-au exprimat interesul și dorința de implicare pentru a contribui în viitor la dezvoltarea domeniului înverzirii urbane, în mod special a calificărilor și competențelor relevante

Peste 2200 de reacții la comunicările în social media legate de raportul de cercetare și de conferința de lansare a acestuia